Inngående dokumenter

Inngående post kan være brevpost, e-post, telefaks og sms, og skal journalføres dersom det er arkivverdig.

Inngående post skal ordinært journalføres samme dag som den er mottatt. Journalførte dokumenter får statuskode: J (journalført)

Alle høringsinvitasjoner skal journalføres i samlesak for høringer på hvert virksomhetsområde.

Verdipost skal oversendes økonomiavdelingen for videre oppfølging. 

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune