Journalføring

Dokumentsenteret har ansvaret for å journalføre den inngående brevposten og e-posten.

Brevpost som av ulike grunner kommer direkte til enheten eller saksbehandler skal leveres til dokumentsenteret for journalføring.

E-post som kommer direkte til saksbehandler kan hun/han enten sende til postmottak, eller registrere selv på sak i P360.

Det er saksbehandleren som har ansvaret for endelig vurdering av om et dokument skal unntas helt eller delvis fra offentligheten. 

I forbindelse med journalføring gjør dokumentsenteret en første vurdering og foreslår en evt. paragraf. (Liste med paragrafer og forklaring er lagt inn i P360).

Når saksbehandleren mottar brevet må hun gjøre sin egen vurdering for å se om denne stemmer med dokumentsenterets vurdering.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
18.12.2014
Publisert av
Gran kommune