Oversendelse av dokumenter

Det er kommunens valg om dokumenter i innsynssaker skal oversendes den som har bedt om innsyn på papir eller elektronisk

Det overlates defor til den enkelte enhet å avgjøre hvordan oversendelse i hver enkelt sak skal skje.   

En skal normalt ikke gi innsyn i originaldokumenter.

Kopiering av dokumenter skal skje vederlagsfritt jfr. Offl. § 8.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune