Innsyn i personopplysninger

Forespørsel om innsyn i personopplysninger er regulert av personopplysningsloven.

Forespørselen skal ikke forvaltes av arkivtjenesten.

Det er leder for den aktuelle enheten som skal forvalte innsyn i personopplysninger i tråd med bestemmelsen i personopplysningsloven med forskrifter.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune