Offentlige dokumenter

Krav om innsyn i offentlige dokumenter skal ikke journalføres i P360.

Dersom kravet om innsyn gjelder et offentlig dokument, kan kommunetorget på vegne av saksbehandler levere ut kopi av digitalt tilgjengelig dokument.

Det utleveres bare en kopi/et kopisett.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune