Innsyn i historiske arkiv

Alle krav om innsyn i historiske arkiv skal skje skriftlig og skal journalføres i P360.

Innsyn i historisk arkiv 1837-1961

Gran kommunes historiske arkiver er plassert ved Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum. Dette arkivet er ryddet og ordnet av Oppland fylkesarkiv i 2000.

Gran kommune har ansvaret for arkivet og alle henvendelser om innsyn i gammelt arkiv skal skje skriftlig til Gran kommune. Søknaden skal journalføres som inngående dokument i P360 i egen sak. Søknaden skal grunngis om hvorfor det ønskes innsyn.Det skal gis skriftlig svar på om du får innsyn. 

Det skal sendes kopi til Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum.

Det er en underskrevet avtale med Gran kommune og Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum om at de kan på vegne av Gran kommune hjelpe til å finne dokumenter. Søknad om innsyn i de historiske arkivene skal gjøres på eget skjema som ligger på Gran kommunes hjemmeside.

Innsyn i Gran kommunes arkiver fra 1962 -1999 – IKA Opplandene

Gran kommune har inngått avtale med IKA opplandene (Fylkesarkivet i Oppland) om arkivdepot. Ved innsyn skal alle henvendelser gå gjennom dokumentsenteret. Dokumentsenteret / saksbehandler kontakter IKA Opplandene på e-post; postmottak@oppland.org eller telefon 61 27 18 00.

Innsyn i objektarkiv g/bnr. fra 1962 – d.d. – Gran rådhus

Objektarkivet g/bnr. er plassert på Gran rådhus, 2 etg.

Arkivet er fra perioden fra kommunesammenslåingen mellom Brandbu og Gran kommuner i 1962 frem til dagens dato.
Det kan være mulig man kan finne enkelte dokumenter før den tid også. Praksis på å dokumentere saksbehandlingen var noe varierende i starten på perioden, og derfor kan noe dokumentasjon være tapt.

Plan- og bygningsloven kom i 1965, før den tid var det ikke søknadsplikt utenfor regulert område. På 70-tallet ble søknader behandlet politisk av bygningsrådet. Det ble skrevet utvalgsbøker/protokoller med sakslister fra disse møtene.

Dokumentsenteret har arkivlister (oversikt) fra disse utvalgsbøkene/protokollene. Utvalgsbøkene/protokollene er innbundet og står på Fylkesarkivet i Oppland.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
05.04.2016
Publisert av
Gran kommune