Dokumenter unntatt offentlighet

Alle krav om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet skal journalføres i P360 og besvares ved bruk av standardtekster.

Dokumentsenteret og kommunetorgets oppgaver

Når noen ber om innsyn i dokumenter unntatt offentlighet skal kommunetorget videresende henvendelsen til dokumentsenteret for journalføring.

Dokumentsenteret skal journalføre innsynskravet i den aktuelle saken i P360. Saksbehandler skal saksbehandle og besvare innsynskravet.

Dersom kommunetorget eller andre mottar et innsynskrav i et dokument som er unntatt offentlighet muntlig eller på SMS, må de be om å få innsynskravet skriftlig.

Saksbehandlers oppgaver

Saksbehandler skal vurdere alle krav om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet og saksbehandle dem i P360. 

Krav om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold, snarest mulig etter henvendelsen.  Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. 

Svaret skal begrunnes med en av de fire standardtekstene som er lagt inn i P360, avhengig av hvilke hjemler i lovverket som begrunner avslag.

I standardstekst nr. 4 fylles aktuell § inn av saksbehandler. 

 

  1. Delvis avslag med hjemmel i offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13.
  2. Fullt avslag med hjemmel i offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13
  3. Ansettelssaker med hjemmel i offentleglova § 25
  4. Fullt eller delvis avslag med hjemmel i offentleglova §§ 14-26

 

Merk: Kommer innsynsbegjæringen direkte til saksbehandler plikter hun å videresende kravet om innsyn til dokumentsenteret for journalføring i P360 umiddelbart. 

Publisert
05.11.2014
Sist endret
01.12.2014
Publisert av
Gran kommune