Innsyn

Alle dokumenter, journaler og lignende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrifter som er hjemlet i lov.

Offentlig postliste publiseres hver dag via P360 til kommunens nettside og er grunnlaget for innsyn etter offentlighetsloven § 28.  Det er derfor svært viktig at saksbehandlerne ekspederer dokumentene sine i P360 når dokumentet er ferdigstilt. 

På postlista publiseres alle inngående (I), utgående (U) og interne dokumenter (N = notat med oppfølging, X= notat uten oppfølging) . Gran kommune har ikke fulltekstpublisering av dokumenter. 

Gran kommune kjører daglig også en fullstendig journal. Disse skal siden bindes inn og oppbevares for alltid. 

www.gran.kommune.no/postliste er det informasjon og veiledning om hvordan innbyggerne går fram for å be om innsyn i kommunens dokumenter. 

Krav om innsyn kommer som regel på bakgrunn av den elektroniske postlista og via et skjema som er en del av den elektroniske løsningen. Når skjemaet sendes fra nettsiden kommer det til kommunetorget@gran.kommune.no

Krav om innsyn kan også komme på telefon, brev, e-post, faks, SMS eller ved personlig frammøte i kommunetorget. 

Det er saksbehandler som har vurderingsansvaret i forbindelse med henvendelse om innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet

Publisert
05.11.2014
Sist endret
03.12.2014
Publisert av
Gran kommune