Frankering og sending av post

Post til frankering legges i gule mapper merket med virksomhetens navn. Disse legges i merket rød kasse på postrommet 1.etg. før kl 13.30.

Internpost legges i blå kasse på postrommet. Dokumentsentret henter internpost og post til frankering.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
05.11.2014
Publisert av
Gran kommune