Ekspedering - objektarkiv

For objektarkivene gjelder ulike regler for saker før og etter 1.1.2014.

Når du sender utgående dokumenter i saker fra før 1.1.2014 (det som fortsatt er papirarkiv) skal du sende postkopi til dokumentsenteret.

Ta to kopier av den signerte originalen før du sender ut dokumentet. En kopi stemples post, den andre arkiv. Postkopiene skal ikke ha vedlegg.

Postkopiene settes i en ringperm på dokumentsenteret.  Disse skal senere bindes inn og oppbevares for alltid (jfr. forskrift om offentlig arkiv § 3.9).

Når det gjelder saker i objektarkiv fra før 1.1.2014, skal det også ligge en kopi i saksmappa.

Når et dokument har vedlegg, er det viktig at det framgår av dokumentet hva som er vedlagt.  Vedleggene til arkivkopien stemples vedlegg og heftes sammen med arkivkopien.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
06.11.2014
Publisert av
Gran kommune