Ekspedering

Når saksbehandler har ferdigstilt et utgående dokument skal dokumentet ekspederes i P360 samtidig som det sendes ut.

For å ekspedere et brev må saksbehandler "fysisk" trykke på knappen ekspeder i P360 når dokumentet er ferdigstilt. Husk at dokumentet ikke kommer på postlista før det er ekspedert. Saksbehandler skal ikke ha reserverte dokumenter som er ferdigstilt og sendt ut. Dette undergraver retten til innsyn i offentlige journaler.

Saksbehandler skal sjekke om det allerede eksisterer en sak som kan brukes før hun evt. ber om å få opprettet en ny sak i forbindelse med ekspedering av dokument,

Saksbehandler skal alltid søke i P360 etter kontakter hun skal bruke på et et utgående dokument. Hvis kontakten ikke er registrert, kan hun selv opprette private kontakter, dokumentsenteret opprettet virksomhetskontakter.

Publisert
05.11.2014
Sist endret
18.12.2014
Publisert av
Gran kommune