Kommunikasjon

Her finner du blant annet råd og veiledning til hvordan du kan kommunisere strategisk og hva du kan gjøre når pressen ringer. Informasjonsavdelingens jobb er ikke å kommunisere for deg, men å gi veiledning til hvordan du kan kommunisere godt selv.

Strategisk kommunikasjon
Alt vi gjør, kommuniserer. Dersom du ikke sier noe, er det også en måte å kommunisere på. I kommunikasjon er det lett å gå til virkemiddelet og trykke opp en brosjyre uten å ha en klar formening om hva en vil oppnå med den, hvem som skal få den og hvordan de skal få den. Det kan bli dyrt.

En strategi er rett og slett en fremgangsmåte for å nå et mål. Med andre ord: Strategisk kommunikasjon handler om å planlegge kommunikasjonen. Slik er det større sannsynlighet for at den virker – og at kommunen når målet sitt. 

Et av målene i  Gran kommunes kommunikasjonsstrategi, er at lederne skal være gode kommunikatører. Kontakt oss gjerne om du som leder ønsker å bruke informasjonsavdelingens kompetanse på dette. Send en e-post til kirsten.javold.hagen@gran.kommune.no eller ase.toril.kragsrud@gran.kommune.no 

Når pressen ringer
Den politisk vedtatte kommunikasjonsstrategien vår sier at kommunen kal ha en aktiv og ærlig kommunikasjon med innbyggerne. 

Aviser, tv og radio er medier som når svært mange av innbyggerne våre. Når pressen ringer, må vi ha det i bakhodet. På lik linje med at vi skal være sørvisinnstilte overfor innbyggerne våre, skal vi også være det overfor media. Det er positivt at de vil følge oss på nært hold.


Informasjonsmateriell
Trenger du en brosjyre om Gran kommune eller lurer på om vi har en roll-up til låns?

Gran kommunes internettsider
Nettsidene våre er kommunens viktigste kanal for generell informasjon om kommunens virksomhet, står det i kommunikasjonsstrategien vår. 

Skal den være det, er vi avhengig av at alle bidrar.

Maler og grafisk profil
Kommunen har en rekke maler du kan bruke dersom du sender ut informasjon på vegne av kommunen.

Publisert
01.11.2013
Sist endret
04.11.2015
Publisert av
Gran kommune