Kommunetorget

Kommunetorgets oppgave er først å fremst å betjene henvendelser fra innbyggerne. I tillegg har vi noen få interne fellestjenester, som utlån av prosjektor og felles annonsebestilling.

Her finner du en alfabetisk oversikt over det ansatte ofte spør oss om:

Annonsebestilling
Kommunen er lovpålagt å annonsere i avisene. Skal avdelingen din annonsere, er det kommunetorget som bestiller annonsene til avisen Hadeland, Oppland Arbeiderblad og «Gardermopakka» (se bruksanvisning for forklaring). 

Besøk med avtale
Besøkende som har avtale med saksbehandler, eller møte på et møterom inne på en virksomheten, melder seg i kommunetorget og får beskjed om å vente her til saksbehandler tar kontakt.
Saksbehandler som har en avtale eller et møte må ved møtetidspunkt
- Gå ned i  kommunetorget for å møte besøkende
Eller
- Ringe kommunetorget og be om at besøket sendes  til virksomheten (saksbehandler må da møte besøkende ved dør i trappeoppgang)

Besøk uten avtale
Kommer det besøkende uten avtale ringer vi saksbehandler hvis denne er ledig i kalenderen.

Bevertning møter
Kommunetorget har ikke ansvaret for bevertning til møter. Den som arrangerer møtet kan bestille mat, kaker, kaffe, te osv. på et eget skjema som leveres i kantina. Dette faktureres i etterkant. Låntakeren er selv ansvarlig for å hente maten i kantina og frakte oppvasken tilbake dit. Kommunetorget har nøkkel til kantina.

Ved kommunetorget står det også en kaffeautomat (betalingsautomat) med ulike typer varme drikker.

Kalender
Vi oppfordrer alle ansatte som har Outlook og talepost om å bruke disse programmene riktig.

Husk også å aktivere fraværsassistenten i Outlook når du har ferie eller permisjon. 

Lyd- og datautstyr i møterom Granavollen
Det er leietakers ansvar å gjøre seg kjent med utstyret i møterommet før møtet. Kommunetorget er behjelpelig med dette. Ta kontakt pr. telefon 61338400 eller e-post kommunetorget@gran.kommune.no for avtale.

Møterom på rådhuset 
På rådhuset er det fem møterom; Granavollen, Brandbukampen og  Sølvsberget i kjelleren i hovedbygget, møterom Fjorda i kjelleren på bygget lengst øst (inngang ved Statens Vegvesen) og møterom Kultur i andre etasje ved kulturkontoret/helse og omsorg.

Disse kan lånes til møter. Har du tilgang til Outlook kan du reservere rommene der. Alternativt kan du bestille via kommunetorget på telefon 61 33 84 00 eller pr e-post kommunetorget@gran.kommune.no

Nøkler til møterommene
Ansatte på rådhuset har nøkkel til rådhuset og møterommene, alle andre må hente nøkkel /nøkler i kommunetorget.

Parkering
I «hesteskoen» foran hovedinngangen på rådhuset er det parkering for besøkende, ikke ansatte.  Ansatte parkerer på de to parkeringsplassene til venstre i bakken opp til rådhuset.

Ansatte kan også reservere parkeringsplass med motorvarmer utenfor rådhuset. Dette koster 200 kr pr. år, ta kontakt med eiendomsavdelingen.

Publisert
02.10.2013
Sist endret
14.03.2018
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal