Maler og grafisk profil

Skal du skrive et brev, lage en powerpointpresentasjon eller få noen til å utforme en brosjyre? Da skal kommunens grafiske profil brukes.

I kommunens politisk vedtatte kommunikasjonsstrategi står det at "All informasjon skal tydelig vise hvem avsenderen er. Kommunens grafiske profil skal brukes konsekvent og korrekt for å sikre gjenkjennelighet". 

Husk at malene selvsagt kun er til bruk når du informerer på vegne av kommunen. All privat bruk er forbudt.

Øverst finner du maler i ulike formater, mens du lenger ned på siden kan lese mer om bruk av kommunevåpen og kommunens grafiske profil

Maler:

Brevmaler (Word):

E-post: Signatur (Word)

Plan eller dokument

Mal for presentasjon (Powerpoint) 

Diverse andre maler (Word og Excel) 

Vi forutsetter at ansatte i Gran kommune har tilgang til Office, og malene er derfor i Office-versjoner. Vi gjør derfor et unntak fra regelen om at vi kun legger ut pdf-er på nettsidene våre. Malene kan brukes av Gran kommunes ansatte, i jobbsammenheng.

Informasjonsavdelingen har også noe ferdiglaget informasjonsmateriell til utlån.

Bruk av kommunevåpenet/logo 
Kommunevåpenet skal som hovedregel kun brukes der Gran kommune er avsender, jf. reglement for bruk av kommunevåpenet: 

«Kommunevåpenet tilhører Gran kommune som organisasjon, ikke som lokalsamfunn. Brukes normalt bare av ordføreren, administrasjonen og kommunens institusjoner ved utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon. Det er ikke tillatt for privatpersoner å benytte kommunevåpenet uten særskilt tillatelse fra kommunen».  

All annen bruk av logo og kommunevåpen skal altså avklares med informasjonsavdelingen.

Logoen til Gran kommune består av navnet, våpenskjold og strek rundt navnet. Det skal verken legges til eller trekkes fra noe når det gjelder tegning, proposjoner eller farger.

Logo/våpenskjold/strek skal brukes slik at andre elementer ikke forstyrrer oppfattelsen av denne.

Mer om profilen
Gran kommune har en egen designhåndbok hvor den grafiske profilen settes inn i en praktisk sammenheng. Den beskriver også fargekoder, typografi og bruk av logo/våpenskjold. 

Profilen ble utviklet i samarbeid med Mediehuset GAN i 2006, og har vært brukt siden da.

Hovedelementet i profilen er en fargerik illustrasjon som fanger landskap og historie, samtidig som den har et moderne uttrykk som gir rom for ulike tolkninger og ren estetisk nytelse. 

I tillegg til illustrasjonen har GAN også utformet en original strek – formet som et bilde av menneskene i kommunen – som signaliserer mangfold, samhold og energi. 

Publisert
08.07.2013
Sist endret
18.12.2014
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal

Mer informasjon