Informasjonsavdelingen

Informasjonsavdelingen er en del av rådmannens stab. Vi leverer informasjonstjenester internt til de ansatte og eksternt til innbyggerne.

Klikker du deg inn i menystrukturen til venstre, finner du stoff sortert under de ulike fagområdene våre.

Kirsten Jåvold Hagen er informasjonssjef og leder for informasjonsavdelingen, som hovedsaklig jobber innenfor disse fagområdene:

Til sammen er vi elleve ansatte fordelt på de ulike fagområdene. 

Hvem har ansvar for informasjonen?
Både Gran kommunes politisk vedtatte kommunikasjonsstrategi og informasjonsreglement slår fast at informasjonsansvaret "ligger i linja". Det betyr at den virksomheten som har fag- og saksansvaret for en sak eller et område, også har ansvar for å informere om det.

Informasjonsavdelingens rolle er å legge til rette for god kommunikasjon både internt og eksternt. I tillegg er vi informasjonsleverandører gjennom kommunetorget. 

Leter du etter noe? 
Er det noe du savner på sidene under informasjonsavdelingen?
Send en e-post til kirsten.javold.hagen@gran.kommune.no eller ase.toril.kragsrud@gran.kommune.no, så kan vi gjøre dem enda bedre.


Nyheter

Publisert
09.07.2013
Sist endret
04.11.2015
Publisert av
Gran kommune