Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingen forvalter kommunens eiendommer. Drift, renhold, nybygg og utvikling av formålsbygg og boliger er sentrale områder. I tillegg kommer boligformidling. Eiendomsavdeling har ansvar for utleie av kommunal eiendom og tomt til tredjepart.

Drift

  • Oppdrag til driftspersonalet meldes via V-Pro.
  • Grensesnitt mellom virksomhet og Eiendomsavdeling er definert i samarbeidsavtalen.
  • Nøkler får du ved å henvende deg til kommunetorget.
  • Parkering på kommunal tomt er tillatt kun på tilviste plasser. Nødutganger, rømningsveger og oppsamlingsplasser må holdes fri.

Renhold
Renholdet av Gran kommunes formålsbygg utføres av egne ansatte. Det utføres forskjellig typer renhold ut fra hvilken virksomhet som benytter bygget.

Renholdet blir kontrollert etter NS INSTA 800. Renholdsavdelingen har egen sertifisert NS INSTA 800 kontrollør.

Prosjekt
Prosjektteamet er ansvarlig for avklaring rundt nye prosjekter. Det henvises til prosjekthåndboka utarbeidet av rådmannen.

Småprosjekter meldes eiendomsavdelingen innen 10.januar for det løpende året. Det bør benyttes skjema.

Brannsikring
Utarbeidelse av branntegninger for kommunale bygg. Virksomhetene er selv ansvarlig for å gjennomføre brannøvelser.

Protokoller legges inn i P360. Eiendomsavdelineng gir generelle retningslinjer innen brannsikring (f.eks. bruk av levende lys).

Boligkontor
Boligkontoret er behjelpelig med startlån, tilskudd og utleie av kommunale boliger. Henvendelse til boligkonsulenten.

Publisert
03.05.2013
Sist endret
05.07.2016
Publisert av
Gran kommune

Kontaktinformasjon

Logo ansattportal